06
May
ÜRÜN KODU YENİ ÜRÜN ADI ESKİ ÜRÜN ADI AMBALAJ BİRİM FİYAT SARFİYAT KULLANIM AMACI
BETON KATKILARI
55596405 GLENIUM 27 30KG GLENIUM 27 30 KG BİDON €/KG 1,67 Çimento ağırlığının % 1,0-2,0 (kendiliğinden yerleşen beton dizaynı yaparken çimento ve agregalarla denenerek bulunmalıdır) Polikarboksil eter esaslı, yüksek oranda su azaltan, betonda kıvam kaybının önlenmesi istenen, yüksek dayanım ve dayanıklılığa gereksinim duyulan hazır beton endüstrisi için geliştirilmiş, yeni nesil süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesi
50374440 MGlenium 27 (MS) V1 220KG 1A1 GLENIUM 27 220 KG VARİL €/KG 1,50
55596458 MGlenium 51 (MS) 30KG 3H1 GLENIUM 51 30 KG BİDON €/KG 3,04 Çimento ağırlığının % 0,7-0,9 (kendiliğinden yerleşen beton dizaynı yaparken çimento ve agregalarla denenerek bulunmalıdır) Polikarboksilik eter esaslı, yüksek oranda su azaltan, erken ve nihai yüksek dayanım ve dayanıklılığa gereksinim duyulan hazır beton ve prekast endüstrisi için geliştirilmiş, yeni nesil süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesi
50374435 MGlenium 51 (MS) 220KG 1A1 GLENIUM 51 220 KG VARİL €/KG 2,87
55596617 MGlenium RMC 303 (MS) 30KG 3H1 GLENIUM C 303 30 KG BİDON €/KG 1,87 Çimento ağırlığının % 1,0-2,0 (kendiliğinden yerleşen beton dizaynı yaparken çimento ve agregalarla denenerek bulunmalıdır) Polikarboksil eter esaslı, yüksek oranda su azaltan, betonda kıvam kaybının önlenmesi istenen, yüksek dayanım ve dayanıklılığa gereksinim duyulan hazır beton endüstrisi için geliştirilmiş, yeni nesil süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesi
50374433 MGlenium RMC 303 (MS) 220KG 1H1 GLENIUM C 303 220 KG VARİL €/KG 1,70
51731911 MGlenium ACE 450 (MS) 220KG 1H1 GLENIUM ACE 450 220 KG VARİL €/KG 2,38 Çimento ağırlığının % 0,5-1,5 Polikarboksil eter esaslı, yüksek oranda su azaltan, erken ve nihai yüksek dayanım ve dayanıklılığa gereksinim duyulan prekast endüstrisi için geliştirilmiş, Zero Energy System (Sıfır Enerji Sistemi) ile çalışan, yeni nesil süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesi
55603295 RHEOBUILD 716 250KG RHEOBUILD 716 250 KG VARİL TL/KG 3,30 Çimento ağırlığının % 1,0-2,0 Naftalin sülfonat esaslı, priz geciktirici özelliği olan, betona Reoplastik özellik vererek betonun nihai dayanımlarını artıran ve kıvam kaybını önleyen, yüksek oranda su azaltıcı/süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesi
55603454 RHEOBUILD 878 250KG RHEOBUILD 878 250 KG VARİL TL/KG 3,40 Çimento ağırlığının % 1,0-2,0 Naftalin sülfonat esaslı, betona Reoplastik özellik vererek betonun erken ve nihai dayanımlarını artıran, yüksek oranda su azaltıcı/süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesi
55597889 MRheobuild 1000 (MS) 30KG 3H1 RHEOBUILD 1000 30 KG BİDON TL/KG 3,83 Çimento ağırlığının % 1,0-2,0 Naftalin sülfonat esaslı, betona Reoplastik özellik vererek betonun erken ve nihai dayanımlarını artıran, yüksek oranda su azaltıcı/süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesi
50374431 MRheobuild 1000 (MS) 250KG 1A1 RHEOBUILD 1000 250 KG VARİL TL/KG 3,65
56456012 MELMENT L 10/33 30KG MELMENT L 10/ 33 30 KG BİDON TL/KG 4,93 Çimento ağırlığının % 1,0-2,0 Melamin sülfonat esaslı, betonun su/çimento oranını düşüren, erken yüksek dayanımını artıran,süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesi
56455853 MELMENT L 10/33 220KG MELMENT L 10/ 33 220 KG VARİL TL/KG 4,76
55597253 POZZOLITH 100 XR 30KG POZZOLITH 100 XR 30 KG BİDON TL/KG 1,53 Çimento ağırlığının % 0,4-0,6 Priz geciktirici özellikli, yaz aylarında betonun uzun mesafelere taşınmasını kolaylaştıran, slump kaybını önleyen, klor içermeyen süper akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesi
55601334 POZZOLITH 100 XR 230KG POZZOLITH 100 XR 230 KG VARİL TL/KG 1,45
55601387 POZZOLITH 105 POZZOLITH 105 230 KG VARİL TL/KG 1,87 Çimento ağırlığının % 0,4-0,6 Lignin sülfonat esaslı, betonun su/çimento oranını düşürerek işlenebilirliğini ve mekanik özelliklerini arttırmak için kullanılan, su azaltıcı/akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesi
55597200 MICRO AIR 200 MICRO AIR 200 30 KG BİDON €/KG 0,94 Çimento ağırlığının % 0,09-0,20 Yağ alkolü ve amonyum tuzu esaslı, betonun içerisine kontrollü hava sürükleyerek kalıcı, küçük ve optimum aralıklı hava kabarcıkları oluşturan ve betonun Donma- Çözünme döngüsüne karşı dayanıklılığını artıran, hava sürükleyici beton katkı malzemesi
50374603 MAir 200 (MS) 220KG 1H1 MICRO AIR 200 220 KG VARİL €/KG 0,85
55597412 MPozzolith 42CF (MS) 30KG 3H1 POZZOLITH 42 CF 30 KG BİDON TL/KG 1,87 Çimento ağırlığının % 2,5-5,0 Özellikle priz başlangıcında su ile çimento arasındaki reaksiyonu hızlandırarak,betonun prizinin hızlanmasını ve dayanımının artmasını sağlayan, soğuk iklim şartlarına uygun, priz hızlandırıcı/akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesi
55612623 MPozzolith 42CF (MS) 230KG 1A1 POZZOLITH 42 CF 230 KG VARİL TL/KG 1,68
57121268 MSet FZP 1 (MS) 30KG 3H1 POZZUTEC 1 30 KG BİDON TL/KG 1,78 Çimento ağırlığının % 2,5-5,0 Özellikle priz başlangıcında su ile çimento arasındaki reaksiyonu hızlandırarak,betonun prizinin hızlanmasını ve dayanımının artmasını sağlayan, soğuk iklim şartlarına uygun, priz hızlandırıcı/akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesi
57121374 MSet FZP 1 (MS) 230KG 1A1 POZZUTEC 1 230 KG VARİL TL/KG 1,59
50374327 MLife WP 701 (MS) 30KG 3H1 RHEOMAC 701 30 KG BİDON TL/KG 1,70 Çimento ağırlığının % 0,5-0,8 Kapiler su emmeye karşı betonun geçirimsizliğini artıran, beton karışım suyunu azaltan ve sınırlı hava sürükleyen beton katkı malzemesi
55602288 RHEOMAC 701 RHEOMAC 701 230 KG VARİL TL/KG 1,53
51500936 RHEOFIT 740 RHEOFIT 740 210 KG VARİL TL/KG 2,20 Çimento ağırlığının % 0,2-0,6 Kalıptan sökülme kolaylaştıran ve son dayanımı arttıran, üretim verimliliğinin geliştiren sıfır slump beton ürünleri için geliştirilmiş yeni akışkanlaştırıcıdır.
50808438 RHEOFIT 740 RHEOFIT 740 1000 KG IBC TL/KG 2,20
56497034 MLife SRA 865 (MS) 210KG 1A1 RHEOMAC 865 210 KG VARİL €/KG 3,53 Çimento ağırlığının % 10-15 Akrilik kopolimer esaslı, fiberli beton ve çimentolu sistemler için geliştirilmiş katkı malzemesi
55606475 RHEOMAC 865 RHEOMAC 865 1000 KG IBC €/KG 3,45
45181545 MFIBER 15 MF 19 mm MASTERFIBER 15 MF 900 GR PAKET €/PAKET 9,35 1 m3betona 1-2 paket Beton ve şaplarda sünme ve büzülme çatlaklarını engellemek için geliştirilmiş polipropilen lif.
HARÇ KATKILARI
57128158 RHEOMIX 125 (BİNDER 5) RHEOMIX 125 (BİNDER 5) 10 KG BİDON TL/KG 8,50 Değişken Akrilik dispersiyon esaslı, sıva ve şaplarda aderans ile geçirimsizliğin artırılması için kullanılan katkı malzemesi
50374508 MCast 125 (MS) V1 30KG 3H1 RHEOMIX 125 (BİNDER 5) 30 KG BİDON TL/KG 8,00
55582254 RHEOMIX 301 RHEOMIX 301 6 KG BİDON TL/KG 1,28 Çimento ağırlığının % 3-5 Sıva harçlarında su geçirimsizliği, çalışabilirliği ve Donma-Çözünme dirençlerini artırmak üzere dizayn edilmiş, yüksek performansa sahip, mikro hava sürükleyici harç katkı malzemesi
55589568 MCast 301 (MS) 20KG 3H1 RHEOMIX 301 20 KG BİDON TL/KG 1,19
55596988 MELMIX 1 30 KG BİDON MELMIX 1 30 KG BİDON TL/KG 2,21 Çimento ağırlığının % 0,1-0,6 Hazır yaş sıva üretiminde kullanılan, yüksek performanslı, akışkanlaştırıcı/hava sürükleyici, yaz ve kış aylarında Melmix 2 ile kombine kullanılabilen harç katkı malzemesi
55601175 MELMIX 1 230 KG BİDON MELMIX 1 230 KG VARİL TL/KG 2,04
55597041 MELMIX 2 30 KG BİDON MELMIX 2 30 KG BİDON TL/KG 4,59 Çimento ağırlığının % 0,25-2 Hazır yaş sıva üretiminde kullanılan, yüksek performanslı, akışkanlaştırıcı/priz geciktirici, yaz ve kış aylarında Melmix 1ile kombine kullanılabilen harç katkı malzemesi
55601228 MELMIX 2 230 KG BİDON MELMIX 2 230 KG VARİL TL/KG 4,42
BETON YAN ÜRÜNLERİ
50138097 MFinish 235J (MS) 30L 3H1 YAPOL 30 LT BİDON TL/LT 11,90 0,04 lt/m2 Mineral yağ esaslı, beton dökümü yapıldıktan sonra ahşap ve çelik kalıpların kolay sökülmesinde ve düzgün yüzeyli beton elde edilmesinde kullanılan, kürleme sıcaklıklarına dayanıklı kalıp ayırıcı
50138099 MFinish 235J (MS) 210L 1A1 YAPOL 210 LT VARİL TL/LT 11,65
56497087 RHEOFINISH 227P 30 KG RHEOFINISH 227P 30 KG BİDON TL/KG 6,92 0,04 lt/m2 Bitkisel Emülsiyon esaslı, beton dökümü yapıldıktan sonra kalıbın kolay sökülmesinde ve düzgün yüzeyli beton elde edilmesinde kullanılan, yatay ve düşey uygulamalarda kullanılabilen çevreye uyumlu kalıp ayırıcı
56497140 RHEOFINISH 227P 210 KG RHEOFINISH 227P 210 KG VARİL TL/KG 6,55
57013307 RHEOFINISH 251P 30 KG RHEOFINISH 251P 30 KG BİDON TL/KG 14,11 0,02 lt/m2 Bitkisel Emiüsiyon esaslı, estetik yüzey elde etmek için kullanılan, yatay ve düşey uygulamalarda kullanılabilen çevreye uyumlu kalıp ayırıcı
57013360 RHEOFINISH 251P 210 KG RHEOFINISH 251P 210 KG VARİL TL/KG 13,75
57816999 MKure 215 (MS) 25KG 3H1 MASTERKURE 215 25 KG BİDON TL/KG 3,55 0,15-0,20 kg/m² Parafin emülsiyon esaslı, yeni dökülmüş/kalıbı yeni dökülmüş beton üzerine uygulanan, oluşturduğu film tabakası ile suyu betonun bünyesinde tutarak optimum dayanım gelişimini sağlayan, hızlı kurumayı engelleyerek rötreyi azaltan kür malzemesi
57816734 MKure 215 (MS) 200KG 1H1 MASTERKURE 215 200 KG VARİL TL/KG 3,23
55596087 Mkure 101 30KG MASTERKURE 101 30 KG BİDON €/KG 2,85 0,15-0,25 kg/m2 Akrilik emülsiyon esaslı, taze dökülmüş beton üzerine uygulanan, oluşturduğu film tabakası ile suyu betonun bünyesinde tutarak optimum dayanım gelişimini sağlayan, hızlı kurumayı engelleyerek rötreyi azaltan kür malzemesi
50374601 MKure 101 (MS) 220KG 1H1 MASTERKURE 101 220 KG VARİL €/KG 2,70
55588667 MKure 176 15KG MASTERKURE 176 15 KG TENEKE €/KG 5,70 0,16-0,19 kg/m2 Hidrokarbon reçinesi esaslı, taze dökülmüş beton üzerine uygulanan, oluşturduğu film tabakası ile suyu betonun bünyesinde tutarak optimum dayanım gelişimini sağlayan, hızlı kurumayı engelleyerek rötreyi azaltan kür malzemesi
55598843 MKure 176 180KG MASTERKURE 176 180 KG VARİL €/KG 5,50
55588561 Mkure 181 13KG MASTERKURE 181 13 KG TENEKE €/KG 6,90 0,15-0,17 kg/m2 Stryen reçinesi esaslı, taze dökülmüş beton üzerine uygulanan, oluşturduğu film tabakası ile suyu betonun bünyesinde tutarak optimum dayanım gelişimini sağlayan, hızlı kurumayı engelleyerek rötreyi azaltan kür malzemesi
50374444 MKure 181 (MS) 165KG 1A1 MASTERKURE 181 165 KG VARİL €/KG 6,45
YER ALTI YAPI KİMYASALLARI
56245761 MRoc FLC 100 (MS) V1 (ISPM15) 15KG 5H MEYCO FLOWCABLE (MEYCO FIX FLOWCABLE) 15 KG TORBA €/KG 2,21 Çim+flow+su 100+6+34= 68 lt Modifiye polimer esaslı ankraj ve montaj harç katkısı
50745527 MRoc MP 355 (MS) 1K 25KG 3H1 MEYCO MP 355 1K 25 KG BİDON €/KG 13,05 Değişken Poliüretan esaslı, tek bileşenli enjeksiyon malzemesi.
53649981 MRoc MP 355 (MS) 1K DW 25KG 3H1 MEYCO MP 355 1K DW 25 KG BİDON €/KG 13,27 Değişken Poliüretan esaslı, tek bileşenli, beyaz renkli, enjeksiyon malzemesi (İçme Suyu Test Sertifikalı)
50734397 MRoc MP 355 (MS) 1K Accel V1 2,5KG 3H1ACCELERATOR FOR MEYCO MP 355 ACCELERATOR FOR MEYCO MP 355 1K 2,5 KG TENEKE €/KG 45,81 Değişken Meyco MP 355 1K’nın hızlandırıcısı
50745580 MRoc MP 355 (MS) PTA V1 25KG 3H1 MEYCO MP 355 A3 BİLEŞEN A 25 KG BİDON €/KG 13,89 Değişken Poliüretan esaslı, iki bileşenli, hızlı kürlenen enjeksiyon malzemesi
50182455 MRoc MP 355 (MS) PTB V1 30KG 3H1 MEYCO MP 355 A3 BİLEŞEN B 30 KG BİDON €/KG 13,89
50339485 Mroc MP 355 Accelator 10 5KG 3H1 MEYCO MP 355/A3 Acc 10 5 KG TENEKE €/KG 54,68 Meyco 355 A3 Bileşen A’nın % 1’i Meyco MP 355 A3’ün hızlandırıcısı (Şişme faktörü 15-20)
50285116 MRoc MP 355 (MS) Accel 15 5KG 3H1 MEYCO MP 355/A3 Acc 15 5 KG TENEKE €/KG 24,76 Meyco 355 A3 Bileşen A’nın % 1’i Meyco MP 355 A3’ün hızlandırıcısı (Şişme faktörü 7-9)
55590469 MRoc SA 545 (MS) 20KG 5M2 MEYCO SA 545 20 KG TORBA TL/KG 1,28 Çimento ağırlığının % 4-10 Alkali içermeyen, yüksek performanslı, kuru karışım püskürtme betonlar için toz priz hızlandırıcısı
55588932 MRoc SA 580 (MS) 15KG 5M2 MEYCO SA 580 AL 15 KG TORBA TL/KG 1,35 Çimento ağırlığının % 4-8 Yüksek performanslı, kuru karışım püskürtme betonlar için toz priz hızlandırıcısı
56452143 MRoc MS 610 (MS) 1200KG 5H3 MEYCO MS 610 (MICROSILICA) 1200 KG ÇUVAL €/KG 1,06 Çimento ağırlığının % 5-10 Yoğunlaştırılımış mikrosilika
57505571 MEYCO FIB SP 540 6KG MEYCO FIB SP 540 (MBT HPP FIBER) 6 KG TORBA €/KG 12,38 1 m3betona 7-9 kg Püskürtme beton ve zemin betonları için donatı amaçlı polipropilen fiberler
ONARIM VE GÜÇLENDİRME
50374448 MasterEmaco N 900 EMACO 90 25 KG TORBA TL/KG 1,50 1,72 kg toz/m2/mm Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve elyaf takviyeli, beton yüzeylerde düzgün bitirme sağlayan, tamir ve yüzey düzeltme harcı.
50370834 MasterEmaco S 488 EMACO S88C 25 KG TORBA TL/KG 1,20 1920 kg/m3 Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve fiber takviyeli, tiksotropik yapısal tamir harcı.Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve fiber takviyeli, ayrışmayan, akıcı, grout harcı.
50374688 MasterFlow 928 EMACO S55 25 KG TORBA TL/KG 1,20 1900 kg/m3
55590787 MasterEmaco N 600 EMACO R 600 20 KG TORBA TL/KG 0,95 1550 kg/m3 Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer takviyeli, yüksek stabiliteye sahip brüt beton tamir harcı.
50374620 MasterEmaco N 601 EMACO R 601 20 KG TORBA TL/KG 1,10 1,20 kg toz/m2/mm Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer takviyeli, yüksek stabiliteye sahip yüzey düzeltme ve dolgu harcı.
56167851 MasterFlow 402 PTA MASTERFLOW 402 BİLEŞEN A 2 KG TENEKE €/KG 19,47 2,00 kg/lt Epoksi esaslı, üç bileşenli, özel gradasyonlu kuvars agrega içeren, kendiliğinden yerleşen grout harcı.
50336743 MasterFlow 402 PTB MASTERFLOW 402 BİLEŞEN B 1,125 KG TENEKE €/KG 24,35
56458874 MasterFlow 402 PTC MASTERFLOW 402 BİLEŞEN C 12,5 KG TORBA €/KG 0,68
MasterFlow 402 SET MASTERFLOW 402 SET 15,625 KG SET €/KG 4,79
56167851 MasterFlow 402 RS PTA MASTERFLOW 402 F BİLEŞEN A 2 KG TENEKE €/KG 19,47 2,00 kg/lt Epoksi esaslı, üç bileşenli, özel gradasyonlu kuvars agrega içeren, çok hızlı priz alan, akıcı, tamir ve grout harcı.
50336741 MasterFlow 402 RS PTB MASTERFLOW 402 F BİLEŞEN B 1,125 KG TENEKE €/KG 34,08
56458874 MasterFlow 402 RS PTC MASTERFLOW 402 F BİLEŞEN C 12,5 KG TORBA €/KG 0,68
MasterFlow 402 RS SET MASTERFLOW 402 F SET 15,625 KG SET €/KG 5,49
50374317 MasterBrace ADH 1406 PTA CONCRESIVE 1406 BİLEŞEN A 3,75 KG TENEKE TL/KG 17,00 1,7 kg/m2/mm Epoksi esaslı, iki bileşenli, tamir, ankraj ve montaj harcı.
50374399 MasterBrace ADH 1406 PTB CONCRESIVE 1406 BİLEŞEN B 1,25 KG TENEKE TL/KG 25,00
MasterBrace ADH 1406 SET CONCRESIVE 1406 SET 5 KG SET TL/KG 19,00
50374510 MasterBrace ADH 1420 PTA CONCRESIVE 1420 BİLEŞEN A 3,33 KG TENEKE €/KG 10,35 1,6 kg/m2/mm Epoksi esaslı, iki bileşenli, solventsiz, akıcı kıvamda, fırçayla ya da dökülerek uygulanan, eski betonun yeni betona aderansında ya da farklı tip malzemelerin birbirine bağlanmasında kullanılan yapıştırıcı.
50374585 MasterBrace ADH 1420 PTB CONCRESIVE 1420 BİLEŞEN B 1,67 KG TENEKE €/KG 16,10
MasterBrace ADH 1420 SET CONCRESIVE 1420 SET 5 KG SET €/KG 12,27
50129375 MasterFlow 920 AN MASTERFLOW 920 SF 380 ML KARTUŞ(1 KOLİ=12 ADET) €/KARTUŞ 13,76 Değişken Metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stren içermeyen,özel bir tabancasıyla kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında, ankraj ve montaj malzemesidir.
50315911 MasterProtect 180 RAL 7032 PTA MASTERSEAL 180 RAL 7032 5 KG SET €/KG 12,05 0,2-0,4 kg/m2(her kat için) Epoksi esaslı, iki bileşenli, özellikle beton ve çeliği korumak için geliştirilmiş kaplama malzemesidir.
55580929 MasterProtect 180 RAL 9010 PTA MASTERSEAL 180 RAL 9010 5 KG SET €/KG 12,05 0,2-0,4 kg/m2(her kat için)
55594921 EMACO S88 EMACO S88 25 KG TORBA TL/KG 1,35 1940 kg/m3 Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve fiber takviyeli, ayrışmayan, akıcı, yapısal tamir harcı.
56453945 EMACO S23 NB EMACO S23 NB 25 KG TORBA TL/KG 1,35 2420 kg/m3 Çimento esaslı, 2-10 cm arası uygulamalarda kullanılan,tek bileşenli, yüksek dayanımlı, kendiliğinden yerleşen,grout harcı.
50336752 CONCRESIVE 1302 BİLEŞEN A CONCRESIVE 1302 BİLEŞEN A 4,4 KG TENEKE €/KG 18,58 1,06 kg/lt Epoksi esaslı, iki bileşenli, düşük viskoziteli, 1 mm’ye kadar çatlaklara basınçla enjekte edilmek üzere geliştirilmiş enjeksiyon malzemesi.
50336751 CONCRESIVE 1302 BİLEŞEN B CONCRESIVE 1302 BİLEŞEN B 0,68 KG TENEKE €/KG 23,87
CONCRESIVE 1302 SET CONCRESIVE 1302 SET 5,08 KG SET €/KG 19,29
51486680 PROTECTOSIL CIT PROTECTOSIL CIT 205 LT VARİL €/LT 37,09 0,6 lt/m2 Silan esaslı, tek bileşenli, düşük viskoziteli, yeni nesil korozyon önleyici malzeme.
56452991 PROTECTOSIL BHN PROTECTOSIL BHN 200 LT VARİL €/LT 31,26 0,15 – 0,30 kg/m2 Monomerik alkilalkoksilan esaslı, tek bileşenli, solventsiz, düşük viskoziteli, şeffaf, kullanıma hazır su itici malzeme.
SU YALITIMI ÜRÜNLERİ
50371645 MasterSeal 501 MASTERSEAL 501 20 KG TORBA TL/KG 1,62 ~2,0 kg/m2(2 katta) Çimento esaslı, kapiler etkili, eski ve yeni yapılarda yüzey sularına karşı beton üzerine negatif ve pozitif yönden uygulanan, kristalize su yalıtım malzemesidir.
50371721 MasterSeal 582 BİLEŞEN A MASTERSEAL 581 BİLEŞEN A (THOROSEAL TR) 25 KG TORBA TL/KG 1,32 3,7 kg/m2(3 katta) Çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli, sızıntı ve yüzey sularına karşı, beton perde ve çimento esaslı sıvalar üzerine içten yada dıştan, negatif ve pozitif yönden uygulanabilen, kapiler etkili su yalıtım malzemesidir.
53870726 MasterSeal 582 BİLEŞEN B MASTERSEAL 581 BİLEŞEN B (THORO ACRYL 60) 2 KG TENEKE TL/KG 14,80
MasterSeal 582 SET MASTERSEAL 581 SET (THOROSEAL STANDART SET) 27 KG SET TL/KG 2,32
50371697 MasterSeal 525 BİLEŞEN A MASTERSEAL 525 BİLEŞEN A 25 KG TORBA TL/KG 1,20 4,0 kg/m2(3 katta) Çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli, su yoluyla taşınan tuzlara ve atmosferdeki gazlara karşı etkin bir engel oluşturan, beton ve çimento esaslı yüzeylere içten ve dıştan uygulanan, esnek su yalıtım malzemesidir.
50371709 MasterSeal 525 BİLEŞEN B MASTERSEAL 525 BİLEŞEN B 8 KG TENEKE TL/KG 14,00
MasterSeal 525 SET MASTERSEAL 525 SET 33 KG SET TL/KG 4,30
50371701 MasterSeal 589 BİLEŞEN A MASTERSEAL 588 BİLEŞEN A (THOROSEAL FX 100 TR BİLEŞEN A) 25 KG TORBA TL/KG 1,32 2,8 kg/m2(2 katta) Çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli, sızıntı ve yüzey sularına karşı beton yüzeyler üzerine içten yada dıştan, negatif ve pozitif yönden uygulanabilen tam esnek su yalıtım malzemesidir.
50371703 MasterSeal 589 (TR) BİLEŞEN B MASTERSEAL 588 BİLEŞEN B (THOROSEAL FX 100 TR BİLEŞEN B) 10 KG TENEKE TL/KG 18,40
MasterSeal 589 SET MASTERSEAL 588 SET (THOROSEAL FX 100 TR SET) 35 KG SET TL/KG 6,20
55311265 MasterSeal 589 BİLEŞEN A MASTERSEAL 588 BEYAZ BİLEŞEN A (THOROSEAL FX 100 TR BEYAZ BİLEŞEN A) 25 KG TORBA TL/KG 2,00 2,8 kg/m2(2 katta) Çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli, sızıntı ve yüzey sularına karşı beton yüzeyler üzerine içten yada dıştan, negatif ve pozitif yönden uygulanabilen, UV dayanımlı, tam esnek su yalıtım malzemesidir.
50371703 MasterSeal 589 BİLEŞEN B MASTERSEAL 588 BİLEŞEN B (THOROSEAL FX 100 TR BİLEŞEN B) 10 KG TENEKE TL/KG 18,40
MasterSeal 589 BEYAZ SET MASTERSEAL 588 BEYAZ SET (THOROSEAL FX 100 TR BEYAZ SET) 35 KG SET TL/KG 6,69
55578756 MasterSeal 390 MASTERSEAL 390 (LİKİT MEMBRAN) 5 KG PLASTİK KOVA TL/KG 11,80 ~2,0-4,0 kg/m2 Elastomerik reçine esaslı, tek bileşenli, teras, çatı, prekast, dere ve dış cephelerde uygulanan, kullanıma hazır su yalıtım malzemesidir.
55611828 MasterSeal 390 MASTERSEAL 390 (LİKİT MEMBRAN) 20 KG PLASTİK KOVA TL/KG 10,40
50371650 MasterSeal 591 MASTERSEAL 590 (WATERPLUG TR) 5 KG TENEKE TL/KG 5,40 Değişken Özel çimento ve mineral dolgular içeren, aktif su kaçaklarının yalıtımında, montaj ve tamir işlerinde kullanılan, aderansı yüksek, su ile karıştırıldığında ani priz alıp genleşerek sertleşen, kullanıma hazır izolasyon Harcıdır.
50271423 MasterSeal 596 MASTERSEAL 596 5 KG TENEKE TL/KG 7,80 Değişken Özel çimento ve mineral dolgular içeren, aktif su kaçaklarının yalıtımında, montaj ve tamir işlerinde kullanılan, aderansı yüksek, su ile karıştırıldığında çok hızlı priz alıp genleşerek sertleşen, kullanıma hazır tıkaç Harcıdır.
50262728 MasterSeal 901 MASTERFLEX 801 22,066 KG SET €/KG 24,50 Değişken Pakerler ile çatlakların enjeksiyonu veya MASTERFLEX 900 tekrar enjekte edilebilen hortumlar ile soğuk derzlerin pasif su yalıtımı için kullanılan vinilester metakrilat enjeksiyon reçine malzemesidir.
45120633 MasterSeal 900 Accessories MASTERFLEX 900 Accessories (100 M için) KUTU €/ADET 520,00 Değişken MASTERFLEX 900 tekrar enjekte edilebilen hortumun montajında kullanılan yardımcı malzemelerdir
45119062 MFLEX 900 TYPE 1- PTA MFLEX 900 TYPE 1- PTA 100 M KUTU €/M 15,80 Değişken Soğuk derzler ve inşaat derzleri için geliştirilmiş, tekrar enjekte edilebilen su tutucu hortum sisteminde kullanılan, neopren şeritler ile kaplanmış yatay delikleri olan sert gövdede ve bu deliklerin etrafını saran açık naylon ağdan oluşan mavi, bükülebilir PVC hortumdur.
55578544 EMACO R 356 (POLIFIKS) EMACO R 356 (POLIFIKS) 5 KG TORBA TL/KG 2,18 Değişken Özel çimento ve mineral dolgular içeren, polimer takviyeli, montaj ve tamir işlerinde kullanılan, aderansı yüksek,su ile karıştırıldığında hızlı priz alan tamir ve montaj harcıdır.
45169669 MASTERFLEX 610 20 X 10 MASTERFLEX 610 20 X 10 30 M KUTU €/M 8,70 Değişken Su ile karşılaştığında üç boyutlu polimer zincir yapısı ile şişen yeni nesil su tutucu derz bandıdır.
50229566 MASTERFLEX 610 ADHESIVE 0,29L MASTERFLEX 610 ADHESIVE 0,29L 290 ml KARTUŞ(1 KOLİ=25 ADET) €/ADET 10,50 Değişken MASTERFLEX 610, su ile şişen bantların montajı için kullanılan, hibrit polimer esaslı özel yapıştırıcıdır.
45055734 MASTERFLEX 3000 100MMX1MMX20M MASTERFLEX 3000 100MMX1MMX20M 20 M RULO €/M 6,20 1 M/MTUL
45012605 MASTERFLEX 3000 150MMX1MMX20M MASTERFLEX 3000 150MMX1MMX20M 20 M RULO €/M 8,82 1 M/MTUL TPE (Termoplastik Elastomer) esaslı, genleşme ve inşaat derzlerinin kapatılmasında ve yalıtımında kullanılan dilatasyon bandıdır.
45055736 MASTERFLEX 3000 150MMX2MMX20M MASTERFLEX 3000 150MMX2MMX20M 20 M RULO €/M 12,64 1 M/MTUL
45012606 MASTERFLEX 3000 200MMX1MMX20M MASTERFLEX 3000 200MMX1MMX20M 20 M RULO €/M 9,97 1 M/MTUL
45049107 MASTERFLEX 3000 200MMX2MMX20M MASTERFLEX 3000 200MMX2MMX20M 20 M RULO €/M 16,10 1 M/MTUL
45029801 MASTERFLEX 3000 300MMX1MMX20M MASTERFLEX 3000 300MMX1MMX20M 20 M RULO €/M 14,93 1 M/MTUL
45029802 MASTERFLEX 3000 300MMX2MMX20M MASTERFLEX 3000 300MMX2MMX20M 20 M RULO €/M 23,03 1 M/MTUL
50184877 MASTERSEAL 420 MASTERSEAL 420 30 L PLASTİK KOVA €/LT 2,31 Değişken Bitüm/kauçuk lateks emülsiyon esaslı, tek bileşenli mükemmel yapışma sağlayan, kuruduğunda eksiz, esnek, nem ve buhar geçirmeyen membran oluşturan su yalıtım malzemesidir.
50121786 MASTERSEAL 494 MASTERSEAL 494 28 KG KOMBI SET PLASTİK KOVA €/KG 2,45 ~ 3,0-3,5 kg/m2(2 katta) Çimento ve polimer modifiye bitüm emülsiyon esaslı, iki bileşenli, fırça kıvamında, durabilitesi yüksek su yalıtım malzemesidir.
50121172 MASTERSEAL 445 MASTERSEAL 445 28 KG KOMBI SET PLASTİK KOVA €/KG 2,80 ~ 3,0-3,5 kg/m2(2 katta) Çimento ve bitüm – kauçuk esaslı, iki bileşenli, fırça,mala kıvamında, durabilitesi yüksek su yalıtım malzemesidir.
50132487 MASTERSEAL 465 MASTERSEAL 465 30 KG PLASTİK KOVA €/KG 3,00 ~ 3,0-3,5 kg/m2(2 katta) Bitüm kauçuk esaslı, tek bileşenli, fırça, mala kıvamında, temeller ve bodrum dış duvarları için durabilitesi yüksek su yalıtım malzemesidir.
56300564 MASTERSEAL 640 MEMBRANE GREY MASTERSEAL 640 MEMBRANE GREY 25 KG TENEKE €/KG 6,35 1,5-2,5 kg/m2(2 katta) Poliüretan esaslı, tek bileşenli, çatlak örtme özelliğine sahip teras,balkonlar için elastik, su yalıtım malzemesidir.
56307931 MASTERSEAL 640 MEMBRANE WHITE MASTERSEAL 640 MEMBRANE WHITE 25 KG TENEKE €/KG 6,35
50303704 MASTERSEAL 640 PRIMER MASTERSEAL 640 PRIMER 5 KG TENEKE €/KG 10,70 0,20-0,25 kg/m2 Beton ve çimento esaslı yüzeyler için MASTERSEAL 640 MEMBRANE uygulamasından önce kullanılan, poliüretan esaslı,tek bileşenli astar malzemesidir.
56300723 MASTERSEAL 640 TOPCOAT GREY MASTERSEAL 640 TOPCOAT GREY 20 KG TENEKE €/KG 21,90 0,10-0,15 kg/m2 MASTERSEAL 640 MEMBRANE’ı UV ışınlarına karşı korumak için kullanılan, poliüretan esaslı, tek bileşenli son kat boya.
56308037 MASTERSEAL 640 TOPCOAT WHITE MASTERSEAL 640 TOPCOAT WHITE 20 KG TENEKE €/KG 20,90
45182543 MASTERFLEX PB 120 MASTERFLEX PB 120 15 M RULO €/M 3,10 1 M/MTUL TPE (Termoplastik Elastomer) esaslı, örgüsüz polipropilen keçe taşıyıcılı, yapısal derzlerin su yalıtımında kullanılan elastik derz yalıtım bandıdır.
45046335 MASTERFLEX PB 120 MASTERFLEX PB 120 50 M RULO €/M 2,90
45186413 MASTERFLEX WT 120 MASTERFLEX WT 120 50 M RULO €/M 2,10 1 M/MTUL TPE (Termoplastik Elastomer) esaslı, altı ve üstü örgüsüz polipropilen keçe taşıyıcılı, yapısal derzlerin su yalıtımında kullanılan elastik derz yalıtım bandıdır.
SERAMİK ALTI SU YALITIMI ÜRÜNLERİ
55589409 MasterTile WP 665 MASTERSEAL 565(YAPFLEKS 305) 20 KG TORBA TL/KG 1,55 ~4,0 kg/m2(3 katta) Çimento esaslı, polimer takviyeli, sızıntı ve basınçsız yüzey sularına karşı beton perde ve çimento esaslı sıvalar üzerine içten yada dıştan uygulanan, tek bileşenli su yalıtım malzemesidir.
50374612 MasterTile WP 666 PTA MASTERSEAL 566 BİLEŞEN A (YAPFLEKS 306 BİLEŞEN A) 20 KG TORBA TL/KG 1,25 3,2 kg/m2(3 katta) Çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli, sızıntı ve yüzey sularına karşı, beton perde ve çimento esaslı sıvalar üzerine içten yada dıştan uygulanan, tam esnek su yalıtım malzemesidir.
50374644 MasterTile WP 666 PTB MASTERSEAL 566 BİLEŞEN B (LASTOFLEKS) 10 KG TENEKE TL/KG 14,80
MasterTile WP 666 SET MASTERSEAL 566 SET(YAPFLEKS 306 SET) 30 KG SET TL/KG 5,77
50374614 MasterTile WP 667 PTA MASTERSEAL 567 BİLEŞEN A (YAPFLEKS 307 BİLEŞEN B) 20 KG TORBA TL/KG 0,99 3,6 kg/m2 (3 katta) Çimento ve akrilik esaslı, sızıntı ve yüzey sularına karşı beton ve çimento esaslı sıvalar üzerine içten yada dıştan uygulanan, iki bileşenli su yalıtım malzemesidir.
50374616 MasterTile WP 667 PTB MASTERSEAL 567 BİLEŞEN B (YAPFLEKS 307 BİLEŞEN B) 5 KG TENEKE TL/KG 7,90
MasterTile WP 667 SET MASTERSEAL 567 SET(YAPFLEKS 307 SET) 25 KG SET TL/KG 2,37
SERAMİK YAPIŞTIRICILARI VE ASTARLAR
50374605 MasterTile 15 GRİ MASTERTILE 90 GRİ (Seryap Harcı 130 Gri) 25 KG TORBA TL/KG 0,62 3,80 – 6,34 kg/m2 Çimento esaslı, fayans, seramik ve mermer yapıştırılmasında kullanılan, yüksek stabiliteye sahip yapıştırıcıdır.
50280073 MasterTile 15 GRİ MASTERTILE 90 GRİ (Seryap Harcı 130 Gri) 5 KG TORBA TL/KG 1,15 3,80 – 6,34 kg/m2
55594338 MasterTile 15 BEYAZ MASTERTILE 90 BEYAZ (Seryap Harcı 130 Beyaz) 25 KG TORBA TL/KG 0,78 3,80 – 6,34 kg/m2
50280077 MasterTile 15 BEYAZ MASTERTILE 90 BEYAZ (Seryap Harcı 130 Beyaz) 5 KG TORBA TL/KG 1,30 3,80 – 6,34 kg/m2
55594497 MasterTile 14 GRİ MASTERTILE 92 GRI (Seryap Harcı 132 Gri) 25 KG TORBA TL/KG 0,59 5,31 – 6,64 kg/m2 Çimento esaslı , seramik ve mermer yapıştırılmasında kullanılan, yüksek stabiliteye sahip yapıştırıcıdır.
55594444 MasterTile 14 BEYAZ MASTERTILE 92 BEYAZ (Seryap Harcı 132 Beyaz ) 25 KG TORBA TL/KG 0,76 5,31 – 6,64 kg/m2
50374675 MasterTile FLX 24 GRİ MASTERTILE 93 FLEX (Fleksmörtel Gri) 25 KG TORBA TL/KG 1,23 3,68 – 6,13 kg/m2 Çimento esaslı , polimer takviyeli, seramik, granit, mermer, doğal taş, cam mozaik ve pres tuğlaların yapıştırılmasında kullanılan, yüksek stabilite ve performansa sahip esnek yapıştırıcıdır.
50374589 MasterTile FLX 24 BEYAZ MASTERTILE 93 FLEX BEYAZ (Fleksmörtel Beyaz) 25 KG TORBA TL/KG 1,40 3,68 – 6,13 kg/m2
50336513 MasterTile FLX 22 GRİ MASTERTILE 22 GRİ 25 KG TORBA TL/KG 1,00 3,99 – 6,65 kg/m2 Çimento esaslı , polimer takviyeli, seramik, granit, mermer, doğal taş, yapıştırılmasında kullanılan, yüksek stabilite ve performansasahip yapıştırıcıdır.
50336002 MasterTile FLX 22 BEYAZ MASTERTILE 22 BEYAZ 25 KG TORBA TL/KG 1,15 3,99 – 6,65 kg/m2
55592165 MasterTile FLX 20 RP MASTERTILE 94 RAPID (Polyflott Rapid) 20 KG TORBA TL/KG 2,00 6,33 – 7,92 kg/m2 Çimento esaslı, seramik, granit,mermer ve doğal taşların yapıştırılmasında kullanılan, kolay yayılan, hızlı priz alan yüksek stabiliteye ve performansa sahip esnek yapıştırıcıdır.
50374607 MasterTile FLX 29 GRİ MASTERTILE 99 NT (Ultrafleks) 15 KG TORBA TL/KG 3,60 1,63 – 4,06 kg/m2 Çimento esaslı, seramik, granit, cotto, pres tuğla, porselen, cam mozaik, mermer, doğal ve kompoze taşların her türlü zemine yapıştırılmasında kullanılan, yüksek stabiliteye ve performansa sahip hızlı yapıştırıcıdır.
55588826 MasterTile FLX 29 BEYAZ MASTERTILE 99 NT BEYAZ (Ultrafleks Beyaz) 15 KG TORBA TL/KG 3,75 1,63 – 4,06 kg/m2
50280075 MasterTile FLX 29 BEYAZ MASTERTILE 99 NT BEYAZ (Ultrafleks Beyaz) 5 KG TORBA TL/KG 4,70 1,63 – 4,06 kg/m2
55578650 MasterTile PAS 101 MASTERTILE 101 (Bikolit) 5 KG KOVA TL/KG 6,90 3,40 – 5,10 kg/m2 Dispersiyon esaslı, fayans ve seramiklerin iç mekanlardaki düşey ve emici yüzeylere yapıştırılmasında kullanılan yapıştırıcıdır.
55588614 MasterTile PAS 101 MASTERTILE 101 (Bikolit) 15 KG TENEKE TL/KG 5,00 3,40 – 5,10 kg/m2 Dispersiyon esaslı, fayans ve seramiklerin iç mekanlardaki düşey ve emici yüzeylere yapıştırılmasında kullanılan yapıştırıcıdır.
50374300 MasterTile P 300 ASTAR A 10 KG BİDON TL/KG 6,40 0,080 – 0,175 kg/m2 Kopolimer akrilik esaslı, tek bileşenli, emici yüzeyler için astar malzemesidir.
50374450 MasterTile P 300 ASTAR A 30 KG BİDON TL/KG 6,00
55581035 MasterTile P 303 ASTAR 303 5 KG TENEKE TL/KG 16,50 0,120 – 0,180kg/m2 Modifiye akrilik dispersiyon esaslı ve epoksi içerikli, tek bileşenli, parlak ve emici olmayan yüzeyler için astar malzemesidir.
53957699 GISOPAKT GISOPAKT 12 KG KOVA TL/KG 4,60 0,150 – 0,250 kg/m2 Polimer modifiyeli reçine esaslı , brüt beton yüzey, duvar ve tavanlar için, çimentove özellikle alçı esaslı sıvaların yüzeye aderansını, çalışma süresini ve işlenebilirliğini artırıcı astardır
SERAMİK DERZ DOLGULARI
55590999 MasterTile JF 560 NT GRİ MASTERTILE 560 NT GRİ (DURAFUG NT GRI) 20 KG TORBA TL/KG 1,50 Değişken Çimento esaslı, seramik, mermer, granit, antiasit seramik ve doğal taş gibi kaplamaların derzleri için kullanılan, mekanik dayanımları yüksek, çeşitli kimyasallara ve bakterilere dayanıklı, kolay uygulanan, akışkan derz dolgu malzemesidir.
50280059 MasterTile JF 560 NT GRİ MASTERTILE 560 NT GRİ (DURAFUG NT GRI) 5 KG TORBA TL/KG 1,80 Değişken
55591052 MasterTile JF 560 NT BEYAZ MASTERTILE 560 NT BEYAZ (DURAFUG NT BEYAZ) 20 KG TORBA TL/KG 1,50 Değişken
50280076 MasterTile JF 560 NT BEYAZ MASTERTILE 560 NT BEYAZ (DURAFUG NT BEYAZ) 5 KG TORBA TL/KG 1,80 Değişken
55592271 MasterTile JF 565 HF BEYAZ MASTERTILE 565 HF BEYAZ (DURAFUG HF BEYAZ ) 20 KG TORBA TL/KG 2,05 Değişken Çimento esaslı, mekanik yüklere, havuz kimyasallarına ve bakterilere karşı dayanıklı, havuz, hamam, sauna, kaplıca gibi mekanlarda, havuz seramiği, granit seramik, mermer, cam mozaik, porselen seramik gibi kaplamaların derzleri için kullanılan, kolay uygulanan derz dolgu malzemesidir.
50280060 MasterTile JF 565 HF BEYAZ MASTERTILE 565 HF BEYAZ (DURAFUG HF BEYAZ ) 5 KG TORBA TL/KG 2,30 Değişken
56497670 MasterTile JF 565 HF GRİ MASTERTILE 565 HF GRI (DURAFUG HF GRİ) 20 KG TORBA TL/KG 2,05 Değişken
50280072 MasterTile JF 565 HF GRİ MASTERTILE 565 HF GRI (DURAFUG HF GRİ) 5 KG TORBA TL/KG 2,30 Değişken
50374650 MasterTile FLX 555 BEYAZ MASTERTILE 555 FLEX BEYAZ (FLEKSFUGA BEYAZ) 20 KG TORBA TL/KG 1,50 Değişken
55587183 MasterTile FLX 555 BEYAZ MASTERTILE 555 FLEX BEYAZ (FLEKSFUGA BEYAZ) 10 KG TORBA TL/KG 1,80 Değişken Çimento esaslı, seramik, fayans, mermer ve granit fugaları için dekoratif, sudanetkilenmeyen, titreşimlere, sıcaklık farklılıklarından oluşan uzamaya ve kısalmaya dayanıklı derz dolgu malzemesidir.
50280074 MasterTile FLX 555 BEYAZ MASTERTILE 555 FLEX BEYAZ (FLEKSFUGA BEYAZ) 5 KG TORBA TL/KG 2,10 Değişken
50374662 MasterTile FLX 555 GRİ MASTERTILE 555 FLEX GRI (FLEKSFUGA GRİ) 20 KG TORBA TL/KG 1,50 Değişken Çimento esaslı, seramik, fayans, mermer ve granit fugaları için dekoratif, sudan etkilenmeyen, titreşimlere, sıcaklık farklılıklarından oluşan uzamaya ve kısalmaya dayanıklı derz dolgu malzemesidir.
55587077 MasterTile FLX 555 GRİ MASTERTILE 555 FLEX GRI (FLEKSFUGA GRİ) 10 KG TORBA TL/KG 1,80 Değişken
50280058 MasterTile FLX 555 GRİ MASTERTILE 555 FLEX GRI (FLEKSFUGA GRİ) 5 KG TORBA TL/KG 2,10 Değişken
50374587 MasterTile FLX 555 BAHAMABEJ MASTERTILE 555 FLEX BAHAMABEJ (FLEKSFUGA BAHAMA BEJ) 10 KG TORBA TL/KG 1,80 Değişken
50280057 MasterTile FLX 555 BAHAMABEJ MASTERTILE 555 FLEX BAHAMABEJ (FLEKSFUGA BAHAMA BEJ) 5 KG TORBA TL/KG 2,10 Değişken
50374669 MasterTile FLX 555 MANHATTEN MASTERTILE 555 FLEX MANHATTEN (FLEKSFUGA MANHATTEN) 10 KG TORBA TL/KG 1,80 Değişken
50374646 MasterTile FLX 555 ANEMONE MASTERTILE 555 FLEX ANEMONE (FLEKSFUGA ANEMONE) 10 KG TORBA TL/KG 1,80 Değişken
50280054 MasterTile FLX 555 ANEMONE MASTERTILE 555 FLEX ANEMONE (FLEKSFUGA ANEMONE) 5 KG TORBA TL/KG 2,10 Değişken
50374664 MasterTile FLX 555 JASMİN MASTERTILE 555 FLEX JASMIN (FLEKSFUGA JASMIN) 10 KG TORBA TL/KG 1,80 Değişken
50280055 MasterTile FLX 555 JASMİN MASTERTILE 555 FLEX JASMIN (FLEKSFUGA JASMIN) 5 KG TORBA TL/KG 2,10 Değişken
55586653 MasterTile FLX 555 COTTO MASTERTILE 555 FLEX COTTO (FLEKSFUGA COTTO) 10 KG TORBA TL/KG 1,80 Değişken
50374667 MasterTile FLX 555 KARAMEL MASTERTILE 555 FLEX KARAMEL (FLEKSFUGA KARAMEL) 10 KG TORBA TL/KG 1,80 Değişken
50280056 MasterTile FLX 555 KARAMEL MASTERTILE 555 FLEX KARAMEL (FLEKSFUGA KARAMEL) 5 KG TORBA TL/KG 2,10 Değişken
50374648 MasterTile FLX 555 BALIBRAUN MASTERTILE 555 FLEX BALIBRAUN (FLEKSFUGA BALIBRAUN) 10 KG TORBA TL/KG 1,80 Değişken
50374671 MasterTile FLX 555 MİTTELBRAUN MASTERTILE 555 FLEX MITTELBRAUN (FLEKSFUGA MITTELBRAUN) 10 KG TORBA TL/KG 1,80 Değişken
50374673 MasterTile FLX 555 SİYAH MASTERTILE 555 FLEX SIYAH (FLEKSFUGA SİYAH) 10 KG TORBA TL/KG 1,80 Değişken
50280053 MasterTile FLX 555 SİYAH MASTERTILE 555 FLEX SIYAH (FLEKSFUGA SİYAH) 5 KG TORBA TL/KG 2,10 Değişken
54763617 MasterTile 700 BEYAZ MASTERTILE 700 BEYAZ (EPOFUGA BEYAZ) 5,2 KG TENEKE TL/KG 15,80 Değişken Epoksi reaksiyon reçine esaslı, seramik, mermer, granit, antiasit seramik, cam mozaik ve cam tuğla gibi malzemelerin yapıştırılması ve fugalanması için kullanılan, kimyasallara ve bakterilere dayanıklı, kolay uygulanan, su ile temizlenebilen derz dolgu ve yapıştırıcı malzemesidir.
54763723 MasterTile 700 GRİ MASTERTILE 700 GRI (EPOFUGA GRİ) 5,2 KG TENEKE TL/KG 15,80 Değişken
DOĞAL TAŞ YAPIŞTIRICILARI
50374679 MasterTile NTS 26 GRİ KARRAMENT GRİ 25 KG TORBA TL/KG 2,50 3,60 – 5,70 kg/m2 Çimento esaslı, polimer takviyeli, esnek ve yüksek performanslı kalın yataklı doğaltaş yapıştırıcısıdır.
52911797 MasterTile NTS 26 BEYAZ KARRAMENT BEYAZ 25 KG TORBA TL/KG 2,80 3,60 – 5,70 kg/m2
DOĞAL TAŞ DERZ DOLGULARI
50273182 MasterTile NTS 570 ANTHRACITE KARRAFUG ANTHRACITE 5 KG TORBA TL/KG 2,50 Değişken Çimento esaslı, doğal taşlar için esnek derz dolgusudur.
50273149 MasterTile NTS 570 JURABEIBE KARRAFUG JURABEIGE 5 KG TORBA TL/KG 2,50 Değişken
50273183 KARRAFUG SANDGREY KARRAFUG SANDGREY 5 KG TORBA TL/KG 2,50 Değişken
50273181 KARRAFUG PEARL GREY KARRAFUG PEARL GREY 5 KG TORBA TL/KG 2,50 Değişken
50273150 KARRAFUG CARRAWHITE KARRAFUG CARRAWHITE 5 KG TORBA TL/KG 2,50 Değişken
MASTİKLER
50337818 MASTERFLEX 700 FR GG PTA 3,60L (TABANCA KIVAMI) MASTERFLEX 700 FR GG PTA 3,60L (TABANCA KIVAMI) 3,60 LT TENEKE €/LT 19,50 Değişken Polisülfit esaslı, hava şartlarına, ozona, UV ışınlarına ve atmosferde bulunan kimyasal maddelerin yol açtığı bozulmalara karşı olağanüstü dirence sahip, jet yakıtına ve yağlara dayanıklı, elastomerik derz dolgu mastiğidir.
50336887 MASTERFLEX 700 FR GG PTB 0,39L (TABANCA KIVAMI) MASTERFLEX 700 FR GG PTB 0,39L (TABANCA KIVAMI) 0,39 LT TENEKE €/LT 43,00
MASTERFLEX 700 FR GG PTB 3,99L (TABANCA KIVAMI) MASTERFLEX 700 FR GG PTB 3,99L (TABANCA KIVAMI) 3,99 LT SET €/LT 21,80
50337143 MASTERFLEX 700 FR PG PTA 3,68L (DÖKME KIVAMI) MASTERFLEX 700 FR PG PTA 3,68L (DÖKME KIVAMI) 3,68 LT TENEKE €/LT 19,50
50336888 MASTERFLEX 700 FR PG PTB 0,32L (DÖKME KIVAMI) MASTERFLEX 700 FR PG PTB 0,32L (DÖKME KIVAMI) 0,32 LT TENEKE €/LT 43,00
MASTERFLEX 700 FR PG PTB 4,00L (DÖKME KIVAMI) MASTERFLEX 700 FR PG PTB 4,00L (DÖKME KIVAMI) 4,00 LT SET €/LT 21,38
52606941 MASTERFLEX 474 LIMESTONE 0,31L MASTERFLEX 474 LIMESTONE 0,31L 310 ML ALUM. KARTUŞ (1 KOLİ=25 ADET) €/ADET 4,30 Değişken Poliüretan esaslı, hava şartlarına, UV ışınlarına ve atmosferde bulunan kimyasal maddelerin yol açtığı bozulmalara karşı dirence sahip, yüksek modüllü , elastomerik derz dolgu mastiğidir.
50479626 MASTERFLEX 474 WHITE 0,31L MASTERFLEX 474 WHITE 0,31L 310 ML ALUM. KARTUŞ (1 KOLİ=25 ADET) €/ADET 4,30 Değişken
52608107 MASTERFLEX 474 LIMESTONE 0,6L MASTERFLEX 474 LIMESTONE 0,6L 600 ML SOSİS(1 KOLİ=20 ADET) €/ADET 6,00 Değişken
50479732 MASTERFLEX 474 WHITE 0,6L MASTERFLEX 474 WHITE 0,6L 600 ML SOSİS(1 KOLİ=20 ADET) €/ADET 6,00 Değişken
52605987 MASTERFLEX 474 ALUMINIUM GRAY 0,6L MASTERFLEX 474 ALUMINIUM GRAY 0,6L 600 ML SOSİS(1 KOLİ=20 ADET) €/ADET 6,00 Değişken
52606888 MASTERFLEX 474 OFF WHITE 0,6L MASTERFLEX 474 OFF WHITE 0,6L 600 ML SOSİS(1 KOLİ=20 ADET) €/ADET 6,00 Değişken
50137571 MASTERFLEX 540 LIMESTONE 0,3L MASTERFLEX 540 LIMESTONE 0,3L 310 ML ALUM. KARTUŞ (1 KOLİ=30 ADET) €/ADET 4,05 Değişken Poliüretan esaslı, hava şartlarına, UV ışınlarına ve atmosferde bulunan kimyasal maddelerin yol açtığı bozulmalara karşı dirence sahip, düşük modüllü, elastomerik derz dolgu mastiğidir.
50137567 MASTERFLEX 540 WHITE 0,3L MASTERFLEX 540 WHITE 0,3L 310 ML ALUM. KARTUŞ (1 KOLİ=30 ADET) €/ADET 4,05 Değişken
50137574 MASTERFLEX 540 ALUMINUM GREY 0,3L MASTERFLEX 540 ALUMINUM GREY 0,3L 310 ML ALUM. KARTUŞ (1 KOLİ=30 ADET) €/ADET 4,05 Değişken
50137568 MASTERFLEX 540 OFFWHITE 0,3L MASTERFLEX 540 OFFWHITE 0,3L 310 ML ALUM. KARTUŞ (1 KOLİ=30 ADET) €/ADET 4,05 Değişken
50137572 MASTERFLEX 540 TAN 0,3L MASTERFLEX 540 TAN 0,3L 310 ML ALUM. KARTUŞ (1 KOLİ=30 ADET) €/ADET 4,05 Değişken
50137570 MASTERFLEX 540 BLACK 0,3L MASTERFLEX 540 BLACK 0,3L 310 ML ALUM. KARTUŞ (1 KOLİ=30 ADET) €/ADET 4,05 Değişken
50137569 MASTERFLEX 540 REDWOOD TAN 0,3L MASTERFLEX 540 REDWOOD TAN 0,3L 310 ML ALUM. KARTUŞ (1 KOLİ=30 ADET) €/ADET 4,05 Değişken
50127574 MASTERFLEX 540 WHITE 0,6L MASTERFLEX 540 WHITE 0,6L 600 ML SOSİS(1 KOLİ=20 ADET) €/ADET 5,85 Değişken
50127576 MASTERFLEX 540 LIMESTONE 0,6L MASTERFLEX 540 LIMESTONE 0,6L 600 ML SOSİS(1 KOLİ=20 ADET) €/ADET 5,85 Değişken
50127575 MASTERFLEX 540 OFFWHITE 0,6L MASTERFLEX 540 OFFWHITE 0,6L 600 ML SOSİS(1 KOLİ=20 ADET) €/ADET 5,85 Değişken
50127577 MASTERFLEX 540 ALUMINUM GREY 0,6L MASTERFLEX 540 ALUMINUM GREY 0,6L 600 ML SOSİS(1 KOLİ=20 ADET) €/ADET 5,85 Değişken
50127578 MASTERFLEX 540 TAN 0,6L MASTERFLEX 540 TAN 0,6L 600 ML SOSİS(1 KOLİ=20 ADET) €/ADET 5,85 Değişken
50127579 MASTERFLEX 540 REDWOOD TAN 0,6L MASTERFLEX 540 REDWOOD TAN 0,6L 600 ML SOSİS(1 KOLİ=20 ADET) €/ADET 5,85 Değişken
55519449 SONOMERIC 1 SONOMERIC 1 20,412 KG TENEKE $/KG 13,61 Değişken Bitüm ile modifiye edilmiş poliüretan esaslı, tek bileşenli, hava şartlarına, UV ışınlarına ve atmosferde bulunan kimyasal maddelerin yol açtığı bozulmalara karşı yüksek dirence sahip, yatay derzlerde kullanılan, kendiliğinden yayılan derz dolgu mastiğidir.
50327671 MASTERFLEX 700 PRIMER ASP MASTERFLEX 700 PRIMER ASP 1 LT TENEKE €/LT 44,00 Değişken MASTERFLEKS® 700 FR derz dolgu mastiği uygulamasından önce beton ve çelik yüzeylerin performans ve aderanslarının artırılması için geliştirilmiş özel astardır.
50774094 MASTERFLEX 700 PRIMER N MASTERFLEX 700 PRIMER N 1 LT TENEKE €/LT 35,48 Değişken
50127570 MASTERFLEX 930 WHITE 0,6L MASTERFLEX 930 WHITE 0,6L 600 ML SOSİS(1 KOLİ=20 ADET) €/ADET 7,35 Değişken Silan sonlu polieter (Hibrit polimer) esaslı, hava şartlarına, UV ışınlarına ve atmosferde bulunan kimyasal maddelerin yol açtığı bozulmalara karşı yüksek dirence sahip, pekçok yüzeye astarsız uygulanabilen yüksek performanslı, düşük modüllü hibrit derz dolgu mastiğidir.
50127581 MASTERFLEX 930 GREY 0,6L MASTERFLEX 930 GREY 0,6L 600 ML SOSİS(1 KOLİ=20 ADET) €/ADET 7,35 Değişken
ISI YALITIMI ÜRÜNLERİ
55595451 MultiTherm® 100 (POLYAP Y) MultiTherm® 100 (POLYAP Y) 25 KG TORBA TL/KG 0,76 1mm/m2için 1,30 kg toz ürün Polimer modifiyeli, çimento esaslı, ısı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılan hazır yapıştırıcıdır.
55590681 MultiTherm® 400 (POLYAP S) MultiTherm® 400 (POLYAP S) 20 KG TORBA TL/KG 0,90 1mm/m2için 1,51 kg toz ürün Polimer modifiyeli ve elyaf takviyeli, çimento esaslı, ısı yalıtım levhalarının sıvanmasında kullanılan hazır sıva malzemesidir.
50103522 MultiTherm® 702 – Tane Dokulu MultiTherm® 702 – Tane Dokulu 20 KG TORBA TL/KG 1,12 ort. 3,00 kg/m2 Çimento esaslı , tek bileşenli ,polimer takviyeli ,su itici özelliğe sahip dekoratif sıvadır.
50132177 MultiTherm® 110 0,8L MultiTherm® 110 0,8L 12 ADET KOLİ €/ADET 7,98 1 tüp, ort. 6 m2 ısı yalıtım levhasının yapıştırılmasını sağlar. Polistren ısı yalıtım levhalarının (XPS ve EPS) beton, tuğla, ahşap, metal, sıva vb. gibi yapı malzemelerine çok güçlü yapışmasını sağlayan, az genleşen poliüretan yapıştırma köpüğüdür.
50132178 MultiTherm® 120 0,75L MultiTherm® 120 0,75L 12 ADET KOLİ €/ADET 4,66 Değişken Kapı ve pencere kasalarının montajında , boşlukların, büyük çatlak ve deliklerin doldurulmasında, sıcak&soğuk su borularının izolasyonunda kullanılan, çok genleşen poliüretan dolgu köpüğüdür.
50132182 MultiTherm® 130 0,5L MultiTherm® 130 0,5L 12 ADET KOLİ €/ADET 5,64 Değişken Poliüretan köpük uygulamalarından hemen sonra, kurumamış poliüretan köpüğü ve köpük tabancasını temizlemek amaçlı kullanılan temizleyicidir.
45112596 MultiTherm® 140 PU FOAM GUN MultiTherm® 140 PU FOAM GUN 1 ADET KUTU €/ADET 16,00 Değişken Poliüretan tüp ürünlerinin uygulanmasında kullanılan yardımcı tabanca aparattır.
MİMARİ YÜZEY KORUYUCULAR
54495755 THORO PRIMER 1000 (TR) 5KG THORO PRIMER 1000 (TR) 5KG 5 KG BİDON TL/KG 6,80 0,05-0,20 kg/m2 Akrilik polimer dispersiyon esaslı, THOROLASTIC S &TFgibi kaplamaların betonarme ve sıvalı yüzeylere uygulanmasından önce yapışma dayanımını artırmak amaçlı kullanılan astar malzemesidir.
55591635 THORO LASTIC S (Pure White) THOROLASTIC S (Pure White) 20 KG KOVA TL/KG 13,50 0,56 kg/m2(2 katta) %100 akrilik polimer esaslı, tek bileşenli, betonarme elemanları don etkisine,karbonatlaşmaya ve çeşitli tuzların tahribatlarına karşı koruyan, elastomerik özelliklere sahip dış cephe kaplama malzemesidir. THOROLASTIC S – Düzgün Bitişli Yüzey Oluşturur. THOROLASTIC TF – Tekstür Bitişli Yüzey Oluşturur.
56016590 THORO LASTIC TF (Pure White) THOROLASTIC TF (Pure White) 20 KG KOVA TL/KG 11,50 0,80 kg/m2(2 katta)
ZEMİN KAPLAMALARI
50371522 MasterTop 100 Natural MASTERTOP 100 (Naturel) 25 KG TORBA TL/KG 0,79 4-8 kg/m2 Kuvars agregalı yüzey sertleştiricisi
52147166 MasterTop 100 Grey MASTERTOP100 (Gril) 25 KG TORBA TL/KG 0,97 4-8 kg/m2
55611881 MasterTop 100 Kirmizi MASTERTOP 100 (Kırmızı) 25 KG TORBA TL/KG 1,06 4-8 kg/m2
50374690 MasterTop 100 Yesil MASTERTOP 100 (Yeşil) 25 KG TORBA TL/KG 1,32 4-8 kg/m2
55612411 MasterTop 430 Natural MASTERTOP 300 (Natural) 25 KG TORBA TL/KG 0,95 4-8 kg/m2 Korund agregalı yüzey sertleştirici
55612358 MasterTop 430 Gri MASTERTOP 300 (Gri) 25 KG TORBA TL/KG 1,08 4-8 kg/m2
57146814 MasterTop 430 Red MASTERTOP 300 (Kırmızı) 25 KG TORBA TL/KG 1,15 4-8 kg/m2
55595663 MasterTop 430 Yesil MASTERTOP 300 (Yeşil) 25 KG TORBA TL/KG 1,52 4-8 kg/m2
51486627 MasterTop 200 Natural MASTERTOP 200 (Natural) 25 KG TORBA TL/KG 9,63 4-10 kg/m2 Metalik agregalı yüzey sertleştirici
55590840 MTile SL 535 MASTERTOP 535 (PERIPLAN 10) 20 KG TORBA €/KG 0,83 1,71 kg/m2/mm Çimento esaslı , kendiliğinden yayılan tesviye harcı ( 3 -10 mm )
56458450 SILICA SAND NO:1 SİLİS KUM NO.1 (0,80-1,20) 49 KG TORBA TL/KG 0,84 Değişken Epoksi ve poliüretan kaplamalar için serp kumu
56456065 SILICA SAND NO:2 SİLİS KUM NO.2 (0,30-0,80) 50 KG TORBA TL/KG 0,84 Değişken
56458503 SILICA SAND NO 3 SİLİS KUM NO.3 (0,10-0,30) 50 KG TORBA TL/KG 0,84 Değişken

BASF – YKS FİYAT LİSTESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

  • FİYATLARIMIZ,TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATLARIDIR.
  • FİYATLARIMIZA KDV DAHİL DEĞİLDİR.
  • BİLDİRİLEN ÜRÜN SARFİYATLARI TEORİKTİR.
  • İTHAL ÜRÜNLERDE TESLİM SÜRELERİ İÇİN TEYİD ALINMALIDIR.
  • FİRMAMIZIN ÖNCEDEN HABER VERMEDEN FİYAT LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI SAKLIDIR.
  • YENİ FİYAT LİSTESİNİN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN İTİBAREN ÖNCEKİ FİYAT LİSTESİ GEÇERSİZDİR.

Comments are closed.